Creatieve therapie (zang)

Door te zingen geef je stem aan wat er van binnen in je leeft. Onze stem is de verbinding tussen onze binnen en buitenwereld.
Zingen brengt je ademstroom op gang. Adem is leven. De ervaring van “vrij ademhalen” brengen we in verband met ons vrij voelen. Het tegenovergestelde is ook waar : als we angstig zijn of gespannen zit onze adem hoog en is kort en gejaagd. Door te zingen reguleren we onze ademstroom en wordt de ademhaling intenser.
We hebben van jongs af aan geleerd controle te houden op onze expressie. Dat is een noodzakelijke sociale ontwikkeling. Het heeft binnen het gezin (en directe omgeving daarvan) waarin we opgroeien ook een beschermende functie. Maar het kan in de weg gaan zitten als we ouder worden en onze spontaniteit missen.
Die controle loslaten en “ hervormen” belangrijke stap zijn in weer zelfvertrouwen krijgen door: te zingen, improviseren, geluiden te maken, emoties weer toe te eigenen en te uiten, spontaan te schrijven, deze tekstjes weer te zingen, kan een. Je eigenheid te versterken. Leren bij het eigen verhaal stil te staan en daar mee vertrouwt te raken op een expressieve manier. Door hoorbaar en zichbaar te zijn. De eigen kracht te herkennen en vandaaruit ook voor zichzelf te gaan spreken.
Daarnaast is de klank van onze stem, als trilling in ons lichaam te voelen. Dit kan een fijne manier zijn om ons te verbinden met ons eigen lichaam. Je kunt ook “zingen”of “klinken’ in de pijn, als je pijn hebt. De trilling kan helpen om spanning in en rond pijn los te laten, waardoor deze kan verminderen. Het is dus tegelijkertijd een vorm van meditatie.