Bio-energetica

Ademen, aarden, spanning ontladen en uitdrukking geven aan het geluid dat dan vrijkomt. Door spanningsbanden die in de eerste 6-7 jaar van ons leven in ons lichaam zijn ontstaan aan te spreken door bepaalde bewegingen te maken – kan deze oude opgespaarde spanning alsnog ontladen worden. Hierdoor kan energie weer vrij door het lichaam stromen. Er komen emoties vrij en je kunt weer vrijer ademhalen. Dit maakt dat we bijvoorbeeld weer spontaan kunnen reageren en ons meer geaard voelen. Waardoor onder andere stress-reacties als angst en piekeren kunnen verminderen.